flagi

Wizje

Wizją WISKOL Sp. z o.o. jest dążenie do osiągnięcia najwyższych standardów bezpieczeństwa w realizacji świadczonych usług przewozowych koleją i zajęcie liczącej się pozycji wśród prywatnych operatorów kolejowych działających na krajowym rynku kolejowych przewozów rzeczy.