flagi

O firmie

 

WISKOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działa na rynku od 2002 r. Spółka powstała na potrzeby obsługi zlikwidowanego wydziału transportu kolejowego Cementowni Nowiny przejmując zadania w zakresie obsługi punktu zdawczoodbiorczego i rozładunku wagonów dla potrzeb przewozowych realizowanych transportem kolejowym. Obecnie spółka WISKOL wykonuje prace manewrowe dla bocznic kolejowych:

  1. Cementownia Nowiny Sp. z o.o.
  2. CEMET S.A. w Nowinach 

Spółka WISKOL dysponuje 19 lokomotywami różnych typów i trakcji (3 elektorwozy i 16 spalinówek) oraz posiada własne zaplecze technicznoremontowe. Mając na uwadze zwiększenie jakości usług wprowadzono w firmie system szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i ogólne zatrudnionych pracowników.